infiintare PFA

Deschide-ți un PFA cu ajutorul celor de la Fabrica-de-Firme

Chiar dacă te afli la început de drum și vrei să îți găsești locul în lumea afacerilor, optimismul trebuie să primeze deja în fața tuturor celorlalte gânduri. Ca viitor antreprenor trebuie să ai o imagine de ansamblu asupra principalilor pași de urmat atunci când vrei să-ți deschizi o afacere, în orice domeniu ar fi ea. Fabrica-de-Firme este alături de tine încă de la început.

Primul pas pe care un antreprenor îl face în mediul afacerilor este să-și înființeze o firmă. Cea mai răspândită formă de organizare a firmelor este SRL-ul, adică o societate cu răspundere limitată reprezentând totodată una dintre cele mai sigure variante de organizare pentru asociați. Siguranţa în cazul societăţilor tip SRL este dată de faptul că asociaţii (persoane fizice) unei astfel de firme vor fi răspunzători în caz de insolvenţă doar cu patrimoniul firmei şi capitalul social pe care l-au adus în firmă. Numărul de asociaţi este limitat la 50, însă este permis ca o persoană fizică sau juridică să fie asociat unic într-un SRL.

Ce reprezintă un PFA?!

PFA-ul reprezintă o persoană fizică autorizată care desfășoară orice formă de activitate economică permisă de lege, folosindu-se în general de forța de muncă proprie. Pentru a deveni o persoană fizică autorizată condițiile obligatorii sunt: de a  fi cetățean roman sau cetățean al unui stat membru din Uniunea Europeană, cu vârsta minima de 18 ani și care nu a săvârșit fapte sancționate de legile financiare, de natura celor înscrise în cazierul fiscal. Avantajele unui PFA sunt mai numeroase decât avantajele unui SRL, de exemplu: costurile de înființare  sunt mult mai reduse, la fel și cele pentru administrare. Nu este nevoie de un contabil autorizat, deținătorul de PFA putând să-și țină propria contabilitate, însă dacă totuși se optează pentru angajarea unui contabil, serviciile au un cont mai redus față de un SRL. În cazul în care se dorește desființarea unui PFA costurile pentru acest process sunt mult mai reduse. Fabrica de Firme vă poate ajuta cu actele și procedurile necesare pentru infiintare PFA.

Rolul cesiunii în cadrul unei firme

Cesiune părți sociale presupune transmiterea părților sociale către una sau mai multe persoane care, prin această modalitate, vor căpăta de la acel punct calitatea de asociați în firma respectivă. Cesiunea se realizează printr-un act juridic oneros și cu ajutorul unui contract de cesiune parti sociale încheiat între două părți. Prima parte este reprezentată de asociatul care în acel moment deține părțile sociale și care urmează să le cedeze, iar a doua parte este persoana care le va primi, devenind astfel asociatul firmei.

Cesiunea partilor sociale se poate realiza în două moduri: prin achitarea valorii nominale ale acestora, care este menționată în Actul Constitutiv sau prin achitarea unei valori mai mari decât cea menționată în Actul Constitutiv, caz în care va trebui să plătească și valoarea adiacentă a impozitului.

Cesiune parti sociale se relizează în două etape. În prima etapă acte necesare cesiune parti sociale sunt cererea de depunere și menționare acte si actul modificator prin care se face publică cesiunea. În a doua etapă sunt de folos mai multe acte necesare cesiune parti sociale.

Pentru infiintare PFA sau pentru procedura de cesiune parti sociale, Fabrica-de-Firme.ro te poate ajuta.